Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách mà website Cá Cược Bóng Đá thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website.

Chính sách bảo mật tại website Cá Cược Bóng Đá

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập website Cá Cược Bóng Đá, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn theo hai cách:

 • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.
 • Thông tin tự động thu thập: Khi bạn sử dụng website, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về thiết bị và hoạt động của bạn, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành, thời gian truy cập, trang web bạn truy cập và các thao tác bạn thực hiện trên website.
Chính sách bảo mật tại website Cá Cược Bóng Đá
Chính sách bảo mật tại website Cá Cược Bóng Đá

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi thông tin và bản tin cho bạn.
 • Phản hồi các yêu cầu và hỗ trợ của bạn.
 • Phân tích hành vi người dùng và cải thiện trải nghiệm website.
 • Ngăn chặn gian lận và bảo vệ website.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bao giờ bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu của pháp luật hoặc lệnh của tòa án.
 • Để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.
 • Khi bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin với bên thứ ba.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào đảm bảo hoàn toàn an toàn.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể kiểm soát việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình bằng cách:

 • Thay đổi hoặc xóa thông tin tài khoản của bạn.
 • Hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.
 • Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên website và cập nhật ngày hiệu lực của chính sách này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

6 Đô Đốc Lộc, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 0942567381

 https://cacuocbongda.wiki/

 [email protected]